koronawirus-baner

Wołyń 1943 - pamiętamy!

Wołyń 1943 - pamiętamy!Upamiętnienie ofiar z roku 1943 w naszym mieście, gdzie żyje wielu świadków tamtych krwawych wydarzeń i ich potomkowie, było niezwykle ważne dla Samorządu Lokalnego. Poniżej przypominamy "Kostrzyńską drogę do tablicy upamiętniającej ludobójstwo na Kresach" autorstwa Jóefa Żarskiego i Tadeusza Łysiaka. Dodam, że artykuł ukazał się także w :Semper Fidelis. Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich" Nr 1(145) 2017 na str. 30-31 co tylko świadczy o wyjątkowości i ważności tej formy upamiętnienia w naszym mieście tzw. "Rzezi Wołyńskiej".

Wołyń 1943 - pamiętamy!

2 października 2009 roku radny Michał Kunt (w ramach interpelacji) złożył wniosek o ufundowanie w Kostrzynie nad Odrą tablicy upamiętniającej ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na polskich obywatelach na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Wniosek pozytywnie zaopiniowała Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz burmistrz Andrzej Kunt. Na tym zakończono działania w kadencji 2006-2010. W kolejnej kadencji Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą (2010-2014), jej przewodniczący Tadeusz Łysiak powrócił do wniosku radnego M. Kunta. Wniosek został ponownie zaakceptowany przez radnych i burmistrza miasta A. Kunta. Tym samym rozpoczęła się procedura dochodzenia do celu.

29 kwietnia 2011 roku radca prawny Izabela Tąkiel przedstawiła stanowisko prawne w sprawie zgłoszonego wniosku.

26 września 2011 roku na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą T. Łysiak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wyrażającej zgodę na wykonanie tablicy upamiętniającej ludobójstwo na Wołyniu i Galicji Wschodniej oraz propozycję napisu, który miał być na niej umieszczony. A. Kunt zaproponował, aby wnioskodawca przedstawił też radnym informacje na temat lokalizacji pomnika, mapę terenu, szatę graficzną tablicy, treści napisu, kosztorys oraz termin osłonięcia pomnika wraz z tablicą. Ustalono, że wszystkie sprawy związane z tą sprawą będzie poprowadził Tadeusz Łysiak, inicjator projektu.

W sierpniu 2012 roku pełna dokumentacja i opinia Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą była gotowa do wysłania do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wyrażenie zgody na realizację wniosku.

Wołyń 1943 - pamiętamy!

23 sierpnia 2012 roku T. Łysiak wysłał pierwsze pismo do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Gorzowie Wlkp. o następującej treści: „Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie umieszczeni tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na polskich obywatelach na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. W załączeniu przedkładam projekt uchwały, która zawiera treść napisu umieszczonego na tablicy upamiętniającej, projekt tablicy oraz uzasadnienie planowanego przedsięwzięcia.”

6 września 2012 roku przesłano kolejne pismo potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą orazuzupełnienie do poprzedniego pisma o następującej treści: „(...)informuję, że Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą wystąpiła z inicjatywą uczczenia 70 rocznicy ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1947. Tablica upamiętniająca ofiary ludobójstwa zostanie umieszczona na głazie-obelisku, który posadowiony jest przy ul. Władysława Sikorskiego (…) Wymieniona tablica jest zdezaktualizowana historycznie (nie ma Polski Ludowej) oraz posiada błąd w nazwie miasta Kostrzyn, a winno być Kostrzyn nad Odrą. Rada proponuje wykorzystanie obelisku-głazu w celu uczczenia pamięci pomordowanych 100 tys. obywateli polskich przez nacjonalistów ukraińskich.”

Wołyń 1943 - pamiętamy!

19 września 2012 roku Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przesłał pismo do Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Warszawie z  prośbą o akceptację projektu tablicy.

15 października 2012 roku Wojewoda Lubuski otrzymał odpowiedź z Krajowej  Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa z Warszawy (dalej: ROPWiM). Rada wysoko oceniła inicjatywę samorządu kostrzyńskiego ze stanowiskiem zmiany w tekście umieszczonym na tablicy. Zasugerowano, aby zamiast słów „z rąk nacjonalistów ukraińskich z UON-UPA” użyć określenia „z rąk nacjonalistów ukraińskich”.

30 października 2012 roku zostało wysłane odwołanie do dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. wobec decyzji ROPWiM w sprawie korekty  w napisie z tablicą.

Wołyń 1943 - pamiętamy!

5 listopada 2012 roku Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wysłał ponownie pismo do ROPWiM z uzasadnieniem: „(…) Przewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą proponuje zachowanie w treści napisu „z rąk nacjonalistów ukraińskich z UON-UPA”. Z informacji przeze mnie posiadanych wynika - pisze Paweł Klimczak, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich LUW  w Gorzowie Wlkp. - iż na terenie województwa lubuskiego znajdują się obeliski, na których znajduje się treść zgodna z propozycją Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą, np. na cmentarzu komunalnym w  Gorzowie Wlkp. Treść tego napisu uzyskała akceptację ROPWiM” W związku z powyższym proszę o ponowne zaopiniowanie wniosku rady Miasta Kostrzyna (...)”

22 listopada 2012 roku Tadeusz  Łysiakotrzymał zgodę ROPWiM na umieszczenie na tablicy napisu zgodnego z wcześniejszą propozycją Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą „(…) z zachowaniem w jego treści słów: z rąk nacjonalistów ukraińskich z UON-UPA”.

29 listopada 2012 roku została podjęta Uchwała NR XXIII/185/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na polskich obywatelach na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (http://prawomiejscowe.pl/institution/17344/legalact/160108/17344/htmlpreview)

Wołyń 1943 - pamiętamy! 

11 lipca 2013 roku nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Burmistrz Miasta Andrzej Kunt, Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski, ks. proboszcz Wojciech Błaszczyk, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, prezesi zakładów pracy, młodzież szkolna i przedstawiciele lokalnej prasy. Po przemówieniu Tadeusza Łysiaka tablica została [poświęcona przez ks. W. Błaszczyka, a następnie zostały złożone kwiaty przez delegację obecnych na uroczystości instytucji, stowarzyszeń i zakładów pracy. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment okolicznościowego przemówienia Przewodniczącego Rady Miasta Kostrzyn nad Odra Tadeusza Łysiaka: „Szanowni Państwo i drodzy goście. Spotykamy się, aby odsłonić i poświęcić tablicę upamiętniającą ofiary ludobójstwa w 70 rocznicę rzezi na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. W 2013 roku przypada 70. rocznica mordów na Wołyniu, których apogeum był dzień 11 lipca 1943 roku. Dzień ten został nazwany „Krwawą Niedzielą”.
11 lipca 1943 roku członkowie OUN i ich zbrojne ramię UPA, wspierani przez ukraińskich chłopów, napadli na dziesiątki wsi i osad polskich na Wołyniu (…) Zamordowano wówczas tysiące niewinnych ludzi, głównie kobiety, dzieci i starców, księży i zakonnych. (…) Łącznie w latach 1939-1947 wymordowano na Wołyniu, Podolu, Polasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przynajmniej 200 tys Polaków,  a także dziesiątki tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej, rosyjskiej, armeńskiej oraz wielu Ukraińców, którzy nie popierali opętańczej ideologii Stepana Bandery. Mordowano także tych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. (…) Potępiamy tę haniebną zbrodnię ludobójstwa.
Nie można obciążać zbrodnią całego narodu ukraińskiego, ale tych, którzy przyjęli szaloną ideologię nienawiści wobec Polaków i innych narodowości. Mamy wdzięczność i pamięć o tych Ukraińcach, którzy narażając swoje własne życie ratowali i pomagali swoim sąsiadom. (…) Dla dobra teraźniejszości, a zwłaszcza dla przyszłości, niezbędne jest ujawnienie, opisanie i nazwanie tego strasznego zła, szczególnie tam, gdzie się ono dokonało. Prawda i nasza pamięć mogą sprawić pojednanie narodów Polski i Ukrainy. (…)
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pisze i mówi „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Cześć ich pamięci!"

Wołyń 1943 - pamiętamy!

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo