O histori kostrzyńskiego pszczelarstwa...

Opublikowano: czwartek, 11, kwiecień 2019 22:05
Romana i Marian Grzywacz 880439941

bee1Pszczelarstwo na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą było od dawna. Jednak losy II wojny światowej zmieniły krajobraz miasta. Miasto było zniszczone i opuszczone. Życie powoli zaczęło powracać do miasta za sprawą żołnierzy wojska polskiego ochraniających granice państwową na rzece Odrze. Również powoli przywracano do życia węzeł kolejowy i inne punkty użyteczności społecznej. Przybywają pierwsi kolejarze a później pojawiają się i osiedlają inni mieszkańcy. Napływają pierwsi osadnicy z ziem polskich utraconych na wschodzie Polski. To osadnicy przywożą ze sobą w transportach wraz ze swym dobytkiem i inwentarzem który mogli zabrać do wagonu znalazły się nie raz ule z pszczołami. Mieszkańcy, którzy osiedlają się w mieście i okolicznych miejscowościach, również przyjmują pod opiekę pszczoły opuszczone przez poprzednich gospodarzy. Tak powoli miasto budzi się dożycia, a wraz z nim rozwija się pszczelarstwo.

2014-05-05 14.39.13

Początkowo pszczelarze skupiają się przy towarzystwach pszczelarskich w Miśliborzu i Gorzowie Wielkopolskim. Z czasem przybywa pszczelarzy w Kostrzynie i w okolicznych miejscowościach tj. Drzewice, Warniki, Dąbroszyn, Szumiłowo. Na przełomie roku 1956/57 powstaje grupa inicjatywna, w czerwcu 1957 roku odbywa się pierwsze zebranie założycielskie w celu powołania Miejskiego Koła Pszczelarskiego w Kostrzynie nad Odrą. Jednak na zatwierdzenie złożonego wniosku do Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim trwało prawie trzy lata ze względów politycznych. Przez ten okres koło działało na ogólnych zasadach. Jego założycielami byli między innymi członkowie Koła Powiatowego w Gorzowie Wlkp tj. Jabłoński Edmund, Jawor Bolesław, Tytusz Kazimierz, Rymaszewski Albert, ŁYSAKOWSKI Jan, Gardzielewicz Józef , MYŚLIWIEC Jan, GREWLING Franciszek i wielu innych pszczelarzy z miasta Kostrzyna n/O i okolicznych miejscowości - łącznie 17 członków. W skład pierwszego Zarządu Koła wchodzili: Jawor Bolesław – Prezes, KAZIMIERZ TYTUSZ – sekretarz, ALBERT RYMASZEWSKI – Skarbnik. Koło przyjęło nazwę i używało pieczątki o treści „Polski Związek Pszczelarzy KOŁO MIEJSCOWE w Kostrzynie n/O powiat Gorzów Wlkp”. W strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Gorze koło funkcjonowało do 1975 roku. Po nowym podziale administracyjnym państwa i utworzeniu Województwa Gorzowskiego również w ramach reorganizacji utworzenia Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim. Nowo powstały związek przejął terenowe koła pszczelarzy w granicach powstałego województwa kontynuując tradycje pszczelarskie na ziemi gorzowskiej, a koło pszczelarzy jest jego integralną częścią i nosi nazwę Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim Koło Pszczelarzy w Kostrzynie nad Odrą.

Koło w najlepszym okresie swej działalności, który przypada na lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku skupia 77 członków i około 1000 rodzin pszczelich. W kolejnych latach ta liczebność stopniowo spadła i aktualnie wynosi 37 członków i 688 rodzin pszczelich.

Koło miało również swój jubileusz 50-cio lecia istnienia Koła Pszczelarskiego. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu były uroczystości, które odbyły się 27 września 2008 roku, na którym to dokonano poświęcenia i wręczenia sztandaru dla Koło Pszczelarzy w Kostrzynie przez Burmistrza Miasta Andrzeja Kunt. Sztandar został ufundowany ze składek przychylnych ofiarodawców i członków Związku.

Jubileusz zmienił wiele w działalności Koła Pszczelarzy, rozpoczął się nowy okres w dziejach koła. Koło bierze czyny udział w życiu miasta i jego mieszkańców poprzez udział w ważniejszych uroczystościach państwowych i kościelnych. Jednak to nie wszystko, już w 2011 roku postanowiło utworzyć Skansen Pszczelarski. Wiosną 2012 roku uzyskuje teren, który odpowiada na utworzenie skansenu na Osiedlu Warniki przy wale przeciwpowodziowym dwieście metrów od nowej przepompowni. Dziś po siedmiu latach istnienia można powiedzieć że pomysł był trafny i możemy pochwalić się że mamy coraz więcej odwiedzających nie tylko mieszkańców naszego miasta ale z całej Polski jak również z Europy i spoza, między innymi z USA, Kazachstanu, Wietnamu, Japonii. Eksponaty jakie zostały zgromadzone w skansenie to sprzęt pszczelarski, który był używany przez pszczelarzy przy hodowli pszczół na terenie zachodniej polski a w szczególności w województwie lubuskim. Do najciekawszych eksponatów należy kłoda stojąca pochodząca z gminy Kłodowa, pawilony pszczelarskie polskie i niemieckie i wiele innego ciekawego sprzętu pszczelarskiego.

Cel jaki sobie postawili pszczelarze z Koła w Kostrzynie to przybliżyć mieszkańcom znaczenie owadów zapylających a głównie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i w życiu człowieka. Dziś kiedy pszczoły masowo giną i stają się gatunkiem którego trzeba chronić przed wyginięciem, najważniejsze jest przekazywanie wiedzy w jaki sposób je chronić. Zatem zapraszamy dzieci, młodzież szkolną oraz dorosłych do odwiedzania tego ciekawego miejsca jakim jest skansen. Doświadczeni pszczelarze posiadający wiedzę na temat znaczenia, życia biologii pszczół oraz środowiska w jakim żyją są przewodnikami po skansenie i pasiece. Część zbiorów ze skansenu pszczelarskiego są eksponowane w wystawach, kiermaszach, jarmarkach, świętach na terenie Kostrzyna jak i w sąsiednich gminach. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Jednak najtrudniejszym do zrealizowania był udział i wystawa w ramach strefy lubuskiej na WOODSTOKU w 2014 roku z udziałem żywych pszczół w specjalnie przygotowanym ulu pokazowym. Liczba zainteresowanych i odwiedzających przekroczyła nasze oczekiwania, tego się nie spodziewaliśmy.

Mając na uwadze, że jeszcze jest wiele do zrobienia w ochronie przyrody i środowiska naturalnego, zatem w dalszym ciągu zapraszamy do odwiedzania i spotkań w SKANSENIE PSZCZELARSKIM. Aktualnieodbywają się prace przygotowujące do następnego sezonu. Dziękujemy wszystkim za przekazane pamiątki rodzinne dotyczących pszczelarstwa. Materiały te pomogą nam opracować historie pszczelarstwa w naszym regionie a w szczególności w mieście Kostrzynie nad Odrą i okolicach. Wszystkie otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane w organizacji ekspozycji w nadchodzącym sezonie i zostaną udostępnione dla zwiedzających SKANSEN PSZCZELARSKI. Zapraszamy do odwiedzania naszego miejsca w którym historia związana z bartnictwem pszczelarstwem jest ciągle żywa za sprawą tu wystawionych do zwiedzania eksponatów i związanych z nimi historii.

Romana i Marian Grzywacz

880439941

a022 2014-07-10 19.59.03 a