koronawirus-baner

klucze do bram Berlina - zdobycie Nowego Miasta

marzec1945W dniu 6 marca 1945 roku artyleria i lotnictwo radzieckie rozpoczęły szturm twierdzy kostrzyńskiej. Pierwszymi działaniami wojennymi wojsk w walce o zdobycie miasta i twierdzy Kostrzyn w marcu 1945 roku była walka oddziałów radzieckich o silnie umocnione przez Niemców Nowe Miasto.W tej szeroko znanej operacji wojennej udział wzięły oddziały 295 i 416 Dywizji Piechoty 32 Korpusu Piechoty gen. Dymitra Żerebina. Zgodnie z planem dowódcy 5 armii uderzeniowej generała Nikołaja Bierzarina korpus ten miał w ciągu dnia walki wykonać „krótki skok " na Nowe Miasto i całkowicie oczyścić je z wroga, aż do północno-wschodniego skraju brzegu rzeki Warty, a następnie zdobyć twierdzę Kostrzyn. Zadanie 32 Korpusu Piechoty było w ówczesnych warunkach bardzo trudne. Musiał on podjąć walkę w umocnionym mieście i twierdzy, których załoga była porównywalna z wielkością sił nacierających wojsk.

Czytaj więcej: klucze do bram Berlina - zdobycie Nowego Miasta

klucze do bram Berlina - Życie oblężonego miasta

Heinz Reinefarth w KotrzynieW dniu 2 lutego 1945 roku obowiązki komendanta twierdzy Kostrzyn przejął 41-letni generał Waffen-SS i Policji Karl H. Reinefarth, który ze zdwojoną energią przystąpił do organizowania obrony miasta. Strategia forteczna w wykonaniu tego hitlerowca - "Kata" Warszawy, zakładała bezwzględne i ślepe wykonanie rozkazu Hitlera nr 11. Od pierwszych dni dowodzenia stosował wobec wszystkich podwładnych, mieszkańców miasta, uchodźców i pracowników przymusowych – wojenne prawo frontowe. W dniu 3 lutego nakazał podjęcie pracy we wszystkich zakładach na terenie miasta, zwłaszcza związanych z produkcją dla frontu i zaopatrujących obrońców w energię, gaz, wodę i żywność. "Entrumpelungskommando" (specjalne oddziały saperów burzące budynki) przystąpiły do systematycznego oczyszczania przedpola miasta – twierdzy, tworząc tzw.”Toten Raume” (martwe przestrzenie). Bez żadnych skrupułów wyburzano pojedyncze oraz całe kwartały budynków mieszkalnych tłumacząc mieszkańcom konieczność poświęcenia dla "Hitlera i Ojczyzny".

Czytaj więcej: klucze do bram Berlina - Życie oblężonego miasta

Klucze do bram Berlina - pierwszy szturm

T-34PIERWSZY SZTURM MIASTA I WALKI O PRZYCZÓŁKI: 30 styczeń - 6 luty 1945. 29  stycznia 1945 dowódca 5 armii uderzeniowej na czoło swoich oddziałów wysunął oddział wydzielony z zadaniem rozpoznania przeciwnika i zdobycia przyczółków na rzece Odra. Oddział wydzielony miał poruszać się po trasie:  Wysoka, Dębno, Boleszkowice, Kienitz, z zadaniem zepchnięcia wroga ku rzece Odrze i rozbicia jego sił głównych i w oparciu o rejon Kienitz utworzyć przyczółek. Przeprowadzenie zadania było bardzo ryzykowne i trudne ze względu na trudne warunki atmosfryczne, sporą odległość od rzeki i brak paliwa, co graniczyło z cudem i  groziło nawet nie wykonaniem zadania. Dowódcą oddziału wydzielonego  5 armii został  mianowany pułkownik  Charito Jesipienko, który  utworzył  mobilną grupę składającą się z: dwóch zmotoryzowanych batalionów piechoty,  trzech kompanii czołgów T-34, dywizjonu artylerii rakietowej, batalionu inżynieryjno – pontonowego i pułku przeciwpancernego. Zankowanie pojazdów oddziału wydzielonego odbyło się  kosztem innych  oddziałów 5 armii.

Czytaj więcej: Klucze do bram Berlina - pierwszy szturm

Klucze do bram Berlina - Początek zagłady miasta

"zdobywcy" Kostrzyna8 marca 1944r. Hitler podpisał rozkaz nr 11 zatytułowany "Fester Platze" (obszary umocnione tłum. J.P.), w którym sformułował najważniejsze zadania nowej strategii Festungen, czyli "twierdz". Główne tezy tego rozkazu brzmiały: "Obszary umocnione będą odgrywać rolę fortec z dawnych okresów historycznych. Dzięki nim wróg nie zajmie obszarów o decydującym znaczeniu operacyjnym. Zostaną otoczone, związując w ten sposób jak największe siły przeciwnika i stwarzając warunki umożliwiające skuteczny kontrakt. lokalne twierdze, które znajdą się głęboko w strefie walk, będą zażarcie bronione w razie ataku nieprzyjaciela..." Do rangi twierdz zaliczono szereg miast, m.in.: Wrocław, Gdańsk, Frankfurt nad Odrą, Kołobrzeg, Królewiec, Kostrzyn, Głogów, Grudziądz, Opole, Poznań i Toruń. Twierdza Kostrzyn otrzymała miano klucza do bram Berlina.

Czytaj więcej: Klucze do bram Berlina - Początek zagłady miasta

Poznaj historię Stalagu III C!

odwiedzamy Izbę PamięciJak zapewne pamiętają Państwo z artykułu Józefa Piątkowskiego „na podstawie relacji Franciszka Gustawskiego i Edwarda Franczuka po wojnie zostały przeprowadzone poszukiwania, które doprowadziły do odnalezienia 9 zbiorowych mogił zamęczonych i zamordowanych jeńców o długości około 60 metrów każda. Po dokonaniu odkrycia, komisja stwierdziła, że w mogiłach tych znajdują się szczątki jeńców narodowości polskiej, czeskiej, jugosłowiańskiej, francuskiej, włoskiej i radzieckiej. Zwłoki żołnierzy leżały w kilku warstwach i wrzucane były do tych mogił w sposób chaotyczny, bez zachowania ceremonii pogrzebowej.” W 2003 roku dwóch nauczycieli z Gimnazjum nr2 w Drzewicach: Sergiusz Darłak i ksiądz Ziemowit Katulski, wspólnie z uczniami, postanowili otworzyć Szkolną Izbę Pamięci Stalagu III C Alt Drewitz aby ocalić od zapomnienia bezimienne ofiary tego obozu jenieckiego. Odwiedziliśmy to wyjątkowe miejsce...

Czytaj więcej: Poznaj historię Stalagu III C!

Trasa życiowa od Leningradu do Reichstagu

StriełkowW ramach naszej akcji edukacyjnej, której celem jest prezentacja historii obozu Stalag III C Alt Drewitz tym razem prezentujemy Państwu artykuł „Trasa życiowa od Leningradu do Reichstagu” zamieszczony w gazecie CELULOZA - ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO KOSTRZYŃSKICH ZAKŁADÓW PAPIERNICZYCH – ROK II 17 (31) 15 września 1973 roku. Materiał ten to arcyciekawe źródło historyczne przybliżające syslwetkę Mikołaja Michajłowicza Striełkowa, który dowodził wyzwoleniem obozu jenieckiego w Drzewicach. Oczywiście artykuł ma cechy propagandowe i przedstawia tego żołnierza w nieco prezjakrawionym świetle, niemniej może (i naszym zdaniem jest) niezwykle ciekawą cegiełką w poznaniu historii... zawiera także bardzo obszerne fragmenty dotyczące Operacji Kostrzyńskiej! Warto także nadmienić, że "Celuloza" była piewrwszą powojenną gazetą w nazym mieście, która była redagowana, powstawała i tworzona była na terenie KZP (obecnie Arctic Paper S.A.) - zapraszamy zatem do lektury!

Polecamy też artykuł "W 72. rocznicę wyzwolenia Stalagu III C" autorstwa Józefa Piątkowskiego.

Czytaj więcej: Trasa życiowa od Leningradu do Reichstagu

Orlęta Lwowskie zostaną upamiętnione?

Orlęta Lwowskie 1918W listopadzie 2016 roku Józef Żarski (przewodniczący Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wchodnich w Kostrzynie nad Odrą) wystąpił z inicjatywą „uhonorowania bohaterów Orląt Lwowskich i nazwania ich imieniem placu, parku lub ulicy w naszym mieście” Jak jednak zaznaczył, „nazwa ta powinna uzyskać powszechną akceptację naszej społeczności” i dlatego też o opinię zwrócił się do Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, jako przedstawicieli głosu młodego pokolenia. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą koordynatora Rady i miejskiego radnego Bartłomieja Suskiego, który zaproponował, aby kolejną sesję otworzył wykład na ten temat. Szybko ustalono, że idealnym referentem będzie mgr Ireneusz Materyński - wicedyrektor kostrzyńskiego Zespołu Szkół, historyk, przewodniczący Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn i pasjonat. Artykuł niniejszy ma odpowiedzieć na pytanie: czy inicjatywa Józefa Żarskiego jest godna rozważenia?

Czytaj więcej: Orlęta Lwowskie zostaną upamiętnione?

Stalag IIIC Alt Drewitz - nowe spojrzenie

Stalag III C obecnieW sieci odnaleźliśmy bardzo interesujący artykuł dotyczący genezy Stalagu III C Alt Drewirtz. Zachowaliśmy oryginalną pisownię, a Pan Aleksander Orłow tak rozpoczyna swoją wypowiedź na stronie cafe.allegro.pl Przy opisywaniu dziejów Stalagu IIIC powstały mity dotyczące genezy, które od lat powojennych są powtarzane do dzisiaj. Notatki moje, sporządzone zostały własnoręcznie na podstawie wieloletnich badań korespondencji obozowej, w tym – jenieckiej Stalagu IIIC oraz – dostępnych mi dokumentów, literatury i materiału ikonograficzneg o z epoki.

Czytaj więcej: Stalag IIIC Alt Drewitz - nowe spojrzenie

W 72. Rocznicę wyzwolenia Stalagu IIIC

stalag3c

31 stycznia 1945 roku Armia Czerwona dotarła do Drzewic. W 72. rocznicę wyzwolenia obozu jenieckiego Stalag III C Alt Drewitz, wzorem lat ubiegłych, zapaliliśmy symboliczny znicz na terenie cmentarza upamiętniającego ofiary wspomnianego obozu. Szkoda tylko, że tradycją stało się również, że od lat dzień ten jest kolejnym dniem w kostrzyńskim kalendarzu...

Niemniej, z okazji rocznicy przypominamy naszym czytelnikom tekst poświęcony Stalagowi III C autorstwa Józefa Piątkowskiego, który miał premierę na nieistniejącym już portalu kostrzynskie.info - zapraszamy do lektury!

UWAGA! Przez kolejny miesiąc przypomnimy artykuły związane z tematem.

Czytaj więcej: W 72. Rocznicę wyzwolenia Stalagu IIIC

Pomnika żałobny rapsod cz.4

odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rokW samym centrum miasta, tuż przy ówczesnej Szkole Podstawowej Nr1, powstawał w roku 1977 pomnik Generała Karola Świerczewskiego. Obelisk otaczany kultem, odsłaniany z wielką pompą nie mógł się jednak oprzeć zmianom ustrojowym w naszym kraju i (nie)dawny bohater został okrzyknięty zdrajcą. Chichot historii - dawną potrzebę „ideowego przywódcy” zastępuje potrzeba miejsc parkingowych. W poprzednich częściach cyklu mogli dowiedzieć się Państwo jak doszlo do budowy pomnika a teraz czas na artykuł z tygodnika ZA WOLNOŚĆ I LUD nr 1 (747) z dn. 7 stycznia 1978...

Czytaj więcej: Pomnika żałobny rapsod cz.4

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo