Porozumienie partnerskie na park podpisane !

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019 23:22
www.kostrzyn.pl

grupowe porW dniu 17.09.2019 r. zostało podpisane porozumienie partnerskie na realizację projektu „Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzic-twa przyrody i kultury”. Oznacza to, że dzieli nas już jeden krok  (pozytywnie rozstrzygnięty przetarg) od rozpoczęcia tej, jakże wyczekiwanej przez Mieszkańców inwestycji. Omawiany projekt jest działaniem złożonym i dotyczy 6 zadeklarowanych partnerów, przy czym Miasto Kostrzyn nad Odrą pełni rolę Lidera w jego realizacji. Założeniem całego projektu jest połączenie, promocja i wykorzystanie wybranych miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie parków po obu stronach Odry, które zostaną  połączone w nowotworzoną, innowacyjną i transgraniczną ofertę turystyczną, która umożliwi bezpośredni kontakt z dziedzictwem przyrody i kultury szerokim rzeszom ludności.

Co zyskają mieszkańcy Kostrzyna ? Dzięki realizacji projektu będziemy dysponować nową przestrzenią parkowo – wypoczynkową, która zostanie zbudowana na terenach rekreacyjnych usytuowanych pomiędzy ul. Sybiraków a ul. Sikorskiego. Nowopowstały skatepark jest jednym z elementów kompleksowego zagospodarowania istniejących terenów. Co to oznacza dla Kostrzyna ? Ze względu na polsko – niemiecki charakter przedsięwzięcia nasz obiekt będzie promowany po obu stronach Odry. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zwiększenia liczby turystów z całego regionu Lubuskie – Brandenburgia. Co takiego miałoby zachęcić turystów do przyjazdu do Kostrzyna ? Z pewnością nietuzinkowa trasa geocachingowa, która będzie prawdziwą frajdą dla poszukiwaczy skarbów. Opracowany szlak rowerowy, który będzie łączył partnerów projektu tj. Słońsk – Park Narodowy „Ujście Warty” - Kostrzyn – Letschin (Wollup)- Buckow – Park Narodowy Marchia Szwajcarska oraz bezbrzeża przyrody. Przeprowadzenie inwestycji jest możliwe po pierwsze dzięki znakomitym relacjom z naszymi niemieckimi partnerami, po drugie, uzyskanymi dzięki temu partnerstwu środkami zewnętrznymi, które pochodzą z Programu INTERREG VA 2014 – 2020. Warto wspomnieć, że dofinansowanie projektu w części dla naszego miasta wynosi ok. 3,5 mln zł.